Het werk van de Therapeutisch Musicus:

Therapeutische muziek(Harptherapie) is een algemene term waarmee men muziek aanduidt die als doel heeft een positieve invloed uit te oefenen op gezondheid en genezing op allerlei gebied van het menselijk functioneren: fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel.


Harptherapie:
Geen behandelplan: geen agenda, men gaat in op wat men ontmoet.
Meestal niet interactief.
Een harptherapeut is eerst musicus

Muziek wordt gebruikt als gereedschap om gezondheid te bevorderen op alle gebied en in algemene zin: fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel.

Ook familie en vrienden en/of verzorgenden worden betrokken bij wat voor effecten het harpspel heeft op de cliënt. Dus ook voor hen kan het helend werken, ook al wordt er specifiek gewerkt met de resonante toon van de cliënt.

Studieduur 1 à 2 jaar.
De cliënt is vaker in het stadium van juist loslaten (stervensbegeleiding b.v., of diepe ontspanning)
Harptherapeut speelt het vaakst op direct verzoek, wanneer er behoefte is (hospice, ziekenhuis).

Werkt specifiek met de resonante toon van de cliënt zelf. Deze toon is het uitgangspunt voor de gespeelde muziek. ZEER BELANGRIJK !