Toning:

Alles en iedereen heeft een eigen resonante toon. Alles vibreert.
Zo heeft ieder mens een eigen toon die is opgebouwd uit grondtoon en boventonen. Zelfs alle onderdelen van het lichaam kunnen weer een andere toon hebben. Samen horen deze in harmonie te zijn met elkaar. De toon die het meest naar voren komt is dan de resonante toon. Die kunnen we versterken met tonen en harp. Per dag of moment kan de toon wel weer iets anders zijn maar dat blijft dan binnen een halve of hooguit 2 halve tonen, afhankelijk van gezondheid, vermoeidheid e.d.

Een andere theorie over de resonante toon is dat het juist die toon is die het lichaam mist in zijn harmonie en dus toegevoegd moet worden. Ook dat kan met tonen en harp.
Welke theorie de juiste is, is eigenlijk niet zo belangrijk. Het belangrijkste is dat we die toon 'treffen' die lichaam en geest nodig hebben.
Er zijn diverse technieken die bij harptherapie worden gebruikt om je resonante toon te vinden. Eén daarvan is toning. Dit kun je zelf doen

Toning is intuïtief en meditatief zingen, zonder ritme, melodie of harmonie. Het is één van de oudste manieren van helen. Het geluid van de menselijke stem (gesproken en gezongen) laat het gehele lichaam resoneren van binnen uit en brengt zo het lichaam en geest in harmonie. . Eenvoudig hummen op de toon die het lekkerst aanvoelt is al een eenvoudige toning oefening.
Bij harptherapie kan de harpist zingen of de cliënt, of samen, naast het gebruik van de harp.
Tonen kan vermoeidheid bestrijden en ook sommige pijnklachten. En het prettige is dat je het altijd ter beschikking hebt !