Wat kan Harptherapie voor u betekenen ?

Hiervoor is een breed scala van redenen aan te wijzen:

Harptherapie wordt gebruikt in veel, zeer uiteenlopende situaties. Naar het effect van muziek in zijn algemeenheid op het functioneren van de mens op alle gebied (emotioneel, spiritueel, fysiek ) is al veel onderzoek gedaan en dit is nog steeds in volle gang. We noteren de volgende positieve effecten, die m.n. door harpmuziek kunnen worden bereikt:
Algemene effecten:
schoen Zorgvuldig uitgezochte muziek kan fysiologische mechanismen activeren die pijn, misselijkheid en angst doen verminderen.
Muziek kan troost bieden, herinneringen oproepen, het uiten van gevoelens vergemakkelijken en de gemoedstoestand verbeteren.
De luisteraar kan zich beter verbinden met het Goddelijke, zichzelf, anderen, natuur en religie.
Muziek vult de stilte in ziekenhuis of hospice met vriendelijkheid.
Ontspanning (b.v. speciaal bij de tandarts ! en bij migraine).
Bloeddruk verlaging.
Hartslag vertraging.
Ademhaling rustiger.
Bevordering van een rustige slaap.
Verbeterde zuurstofopname in het bloed.
Muziek kan ook helpen bij opnieuw leren bewegen (lopen b.v.). Ritme kan dit stimuleren. Na een hersenbloeding kan communicatie sneller worden hersteld met behulp van melodie en ritme.
Verbetering spijsvertering.
Verbetering stoelgang (frygische mode).
Omdat muziek ook voor rituelen wordt gebruikt kan er al een sterk vertrouwen aanwezig zijn in de kracht van klank als helend medium. (hymnen, gezangen in genezing- of gebedsdiensten). Dat op zich versterkt de werking al.

Specifieke situaties:
Stervensbegeleiding: Thanatologie is de wetenschap die het sterfproces van mensen bestudeert. Het onderzoekt de omstandigheden rondom een overlijden, het rouwproces van de nabestaanden, maar ook de sociale attitudes ten opzichte van het sterven die een uiting vinden via ritueel en herdenking. Het is een interdisciplinaire studie die vooral wordt beoefend door professionals uit de wereld van de gezondheidszorg , psychologie, sociaal werk en religie. Thanatologie beschrijft de fysieke veranderingen die gepaard gaan met overlijden en de periode kort daarna. De Muziek-Thanatologie beweging begon met Therese Schroeder-Sheker, en inmiddels is hospicewerk een belangrijk onderdeel van het werk van de Harptherapeut. De specialisten in deze stroming hebben zich verenigd in de Music Thanatology Association International (Website: MTAI).

Bovenal geldt dat levende muziek aantoonbaar meer effect heeft dan muziek op een cd.

Zie ook:

Het werk van de Therapeutisch Musicus.
De geschiedenis van de Harptherapie.
Waarom de harp
Harp aan Huis.
Harp en Meditatie of Reiki.
Harp en Ritueel.
Verhalen