De geschiedenis van de muziek als medicijn m.n. Harpklank:

Van oudsher is muziek, en speciaal de klank van harp en lier, onlosmakelijk verbonden met heling. De afstand tussen de tonen en de intervallen met hun frequenties reflecteren de kosmische orde. In de meeste scheppingsverhalen is geluid (het Woord/Logos) de creatieve kracht. In onze tijd zijn de wetenschappers het er over eens dat geluid de basis is van alles: levend of 'niet-levend'. Alles, van planeten tot de kleinste moleculen op aarde, heeft zijn eigen toon. Ook stoffen die 'vast' lijken, vibreren, zij het heel traag.

schoen

Ons universum is een orkest van trillingen, net als het menselijk lichaam. Geluid is zo de verbinding tussen wetenschap en geest, want ook geest/Spirit is vibratie.
Pythagoras (560-480 v.Chr.) kan men de 'vader' noemen van dit onderzoek naar geluid en resonans, en van het feit dat resonans de samenhang is tussen alles: van vaste stof, tot lichaam, tot geest. Ook wiskundig (geometrisch) is de samenhang te bewijzen doordat overal in de natuur dezelfde verhoudingen steeds terugkeren (Gulden Snede) Vibraties zijn tegenwoordig steeds beter meetbaar.

Oude culturen en natuurvolken hebben deze kennis in hun helingrituelen altijd gebruikt.
Zo weten we dat de Egyptische heelmeesters gezangen gebruikten om hun patiƫnten te genezen (Ebers Papyrus 1500 v.Chr. maar vermoedelijk gekopieerd uit boeken van nog 2000 jaar eerder), en lezen we in de Bijbel hoe David Koning Saul verloste van zijn kwaal met harpspel. De Joodse tempel stond vol met harpen (kinnor en nevel genaamd) om de rituelen te begeleiden.
Ook in het oude Griekenland had harpmuziek een belangrijke plaats. Muziek had 'ethos', het vermogen om levens positief te veranderen. Plato's onderwijs draaide om balans tussen muziek en beweging. Aristoteles accepteerde alle 'modes' (kerktoonaarden) en ging ervan uit dat een mode voorspelbare invloed op karaktervorming had. We gaan in de harptherapie heden ten dage daar ook vanuit. Ook in de Griekse mythologie zien we het belang van muziek: Mnemosyne is de godin van geheugen en de moeder van de muzen, godinnen van muziek, dichtkunst, dans, theater, verhalen vertellen.

Apollo en Hermes waren broers. Beiden goden van muziek en medicijn. Apollo was god van de allopatische, logische, lineaire tak van de medische wetenschap. Hermes van de holistische, interpretatieve of hermeneutische medische tak. Wat we tegenwoordig alternatief of aanvullend zouden noemen. Vervolg-------->