IHTP:

Het International Harpy Therapy Program werd opgericht in 1994 door Christina Tourin en staat onder toezicht van de American Standards Board for Therapeutic Musicians.

Board_IHTP


Christina Tourin is een buitengewoon begenadigd musicus, docent, Harptherapy Practitioner en visionair. Haar doel is het opleiden van beoefenaars van Harptherapie zodat ieder hospice en ziekenhuis waar dan ook ter wereld gebruik kan maken van deze dienstverlening. En wel in het jaar 2020 !

Tourin

Christina Tourin

De kern van IHTP is het werken met de eigen resonante toon van client of patiënt, diens muzikale voorkeur en ritme. (b.v. Ademhalingsritme). Er wordt gezocht naar de balans tussen muziek, medicijn en spiritualiteit. Muziek aan het bed, maar ook interactief werk. Studenten van IHTP worden getraind in ondersteunende gespreksvoering, in de ontwikkeling van intuïtie, in het begrip van wetenschappelijke achtergronden van vibratie, het respecteren en omarmen van de unieke spirituele eigenheid van ieder wezen en natuurlijk alle benodigde vaardigheden op de harp.
De gecertificeerde beoefenaar van harptherapie voert de titel: CTHP: Certified Therapeutic Harp Practitioner.

Voor de richtlijnen van het American Standards Board of Therapeutic Musicians verwijs ik naar www.therapeuticmusician.com
In de ASBTM verenigen zich de leiders in het veld van de therapeutische muziek ten einde duidelijke richtlijnen voor de therapeutisch musicus te verschaffen, deze verder te ontwikkelen en te verfijnen.

Samaya 2011

Bijna afgestudeerd ! Enkele studenten IHTP tijdens de studieweek in Samaya Conferentieoord te Werkhoven, augustus 2011. Helemaal links: Lia van der Velde.